Y Golygiad

Cadfan
Llywelyn Fardd: Canu i Gadfan, gol. Ann Parry Owen (cyhoeddwyd 20.10.18)

Clydog
Vita Sancti Clitauci (Liber Landavensis/Vespasian A. xiv), gol. Ben Guy (cyfieithiad Cymraeg gan Rebecca Thomas) (12.9.19)

David
Iolo Goch: Mawl i Ddewi Sant, gol. Dafydd Johnston (12.11.18)
Lewys Glyn Cothi: Awdl-gywydd i Ddewi Sant, gol. Dafydd Johnston (12.11.18)

Dyfrig
Vita Sancti Dubricii (Liber Landavensis/Vespasian A. xiv), gol. Ben Guy (cyfieithiad Cymraeg gan Rebecca Thomas) (2.3.20)

Seintiau Brycheiniog
Huw Cae Llwyd: Moliant i seintiau Brycheiniog, gol. Eurig Salisbury (21.02.20)

Tysilio
Cynddelw Brydydd Mawr: Canu Tysilio, gol. Ann Parry Owen (24.9.19)

 

 

Am Y Golygiad