Category Archives: Digwyddiadau

Buchedd Marthin

Mae Jenny Day wedi bod yn golygu Buchedd Marthin, trosiad Cymraeg o Vita Sancti Martini Sulpicius Severus (c.360–?c.430) (un o’r bucheddau cynharaf a mwyaf dylanwadol) ac o ddarnau o destunau eraill gan Sulpicius a chan Gregory o Tours (c.538/9–94). Bydd hi’n siarad yn y Fforwm Undydd, ‘Gutun Owain a thraddodiad llenyddol y gogledd-ddwyrain’ am sut … Continue reading Buchedd Marthin

Y Seintiau a Los Angeles

Newydd ddychwelyd ar ôl bod yn rhoi papur ar fapio cwlt y seintiau yng Nghymru i 38ain Gynhadledd Geltaidd Flynyddol Prifysgol Califfornia, a gynhaliwyd yn Los Angeles, 10–12 Mawrth. Cyflwynais fy hoff esiampl, sef Sant Cynog o Frycheiniog – mewn ffurf estynedig ac am y tro olaf! – gan drafod y gwahanol elfennau sy’n rhan … Continue reading Y Seintiau a Los Angeles

Sgyrsiau a draddodwyd ym Mangor a Llanilltud Fawr

Recordiwyd y sgyrsiau a draddodwyd ym Mangor a Llanilltud Fawr a gellir eu gwylio drwy ddilyn y dolenni isod: Bangor David Parsons ‘Introduction to the Saints in Wales Project’ Alaw Mai Edwards ‘Seintiau Gwynedd yn Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol’ Barry Lewis ‘Bonedd y Saint’ Llanilltud Fawr Jane Cartwright ‘Mair Fadlen a’r Bucheddau Cymraeg’ (gyda rhagymadrodd gan … Continue reading Sgyrsiau a draddodwyd ym Mangor a Llanilltud Fawr

Eglwys Gadeiriol Bangor

Wedi cael prynhawn gwych o sgyrsiau yn Eglwys Gadeiriol Bangor. Braf cael croesawu’r Ahtro Barry yn ôl o Ddulyn. Cawsom groeso cynnes gan archddiacon Bangor, Paul Davies: diolch yn fawr iddo ef a’i gydweithwyr. Yn dilyn sgyrsiau yng Nghanolfan yr Esgobaeth, aethom ymlaen i’r Esglwys Gadeiriol a thywysodd Martin Crampin ni o gwmpas y seintiau mewn … Continue reading Eglwys Gadeiriol Bangor