All posts by David Parsons

Y Seintiau a Los Angeles

Newydd ddychwelyd ar ôl bod yn rhoi papur ar fapio cwlt y seintiau yng Nghymru i 38ain Gynhadledd Geltaidd Flynyddol Prifysgol Califfornia, a gynhaliwyd yn Los Angeles, 10–12 Mawrth. Cyflwynais fy hoff esiampl, sef Sant Cynog o Frycheiniog – mewn ffurf estynedig ac am y tro olaf! – gan drafod y gwahanol elfennau sy’n rhan … Continue reading Y Seintiau a Los Angeles

Eglwys Gadeiriol Bangor

Wedi cael prynhawn gwych o sgyrsiau yn Eglwys Gadeiriol Bangor. Braf cael croesawu’r Ahtro Barry yn ôl o Ddulyn. Cawsom groeso cynnes gan archddiacon Bangor, Paul Davies: diolch yn fawr iddo ef a’i gydweithwyr. Yn dilyn sgyrsiau yng Nghanolfan yr Esgobaeth, aethom ymlaen i’r Esglwys Gadeiriol a thywysodd Martin Crampin ni o gwmpas y seintiau mewn … Continue reading Eglwys Gadeiriol Bangor

Digwyddiadau agored ym Mangor (12 Medi) a Llanilltud Fawr (7 Tach)

Seintiau Canoloesol Yng Ngwynedd Dydd Sadwrn 12 Medi 2015, 2.00–5.00 Canolfan yr Esgobaeth, Clôs y Gadeirlan, Bangor Sgyrsiau Bangor PDF Seintiau Canoloesol Ym Morgannwg Dydd Sadwrn 7 Tachwedd 2015, 2.00–5.00 Eglwys Sant Illtud, Llanilltud Fawr Sgyrsiau Llanilltud Fawr PDF