Y Golygiad

Yn ystod cam cyntaf prosiect Cwlt y Seintiau yng Nghymru, lluniwyd golygiadau newydd a dwyieithog o destunau Cymraeg canoloesol, gan gynnwys cerddi, bucheddau rhyddiaith, ac achau. Yn ystod yr ail gam, Vitae Sanctorum Cambriae, canolbwyntir ar fucheddau Lladin y seintiau Cymreig. Bydd y testunau i gyd yn cael eu cyflwyno gyda rhagymadroddion a nodiadau llawn, yn ogystal â chyfieithiadau Saesneg. Cyhoeddir hefyd drawsysgrifiadau llawn o’r fersiynau amrywiol ar y testunau, a darperir delweddau digidol safon uchel ar gyfer nifer o’r testunau llawysgrif.

Canu i Gadfan yn Llawysgrif Hendregadredd (diolch i’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

Mae’r testun cyntaf, golygiad newydd o Ganu i Gadfan, cerdd o’r ddeuddegfed ganrif gan Lywelyn Fardd, bellach wedi ei gyhoeddi (20 Hydref 2018). Bydd rhagor o destunau’n ymddangos ar lein yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Mae’r cywydd Iolo Goch i Ddewi Sant  a’r awdl-gywydd i Ddewi Sant gan Lewys Glyn Cothi hefyd wedi eu cyhoeddi (12 Tachwedd 2018).

 

 

 

 

Cyhoeddiadau print perthnasol:

Jane Cartwright, Mary Magdalene & Her Sister Martha: an edition and translation of the medieval Welsh lives (Washington D.C.: Catholic University of America, 2013).

Barry J. Lewis, Medieval Welsh Poems to Saints and Shrines (Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 2015).

Patrick Sims-Williams, Buchedd Beuno: The Middle Welsh Life of St Beuno (Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 2018).