Y Golygiad

Corpws o ryw gant o destunau Cymraeg Canol yn cynnwys cerddi, bucheddau rhyddiaith ac achresi.

Anelir at gynnwys golygiadau newydd (neu, yn achos rhai testunau hysbys, fersiynau newydd) gyda rhagymadroddion llawn, nodiadau a cyfieithiadau Saesneg.

Gallwch ddisgwyl pigion yma dros y misoedd nesaf …

Llst28_69_cutout