Digwyddiadau

Rydym wedi bod yn rhannu ein gwaith gyda chynulleidfaoedd lleol ar hyd a lled Cymru mewn cyfres o ddigwyddiadau ers 2014. Traddododd aelodau’r tîm anerchiadau mewn cynadleddau rhyngwladol ac i gymdeithasau lleol.

 

Digwyddiadau blaenorol

Seintiau Llandaf

Stained glass window showing St Teilo with the building of Llandaff Cathedral.Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017
Ty Prebendal, Eglwys Gadeiriol Llandaf

Prynhawn o sgyrsiau yn cyflwyno gwaith sydd ar y gweill ar seintiau yng Nghymru. Roedd y pynciau a drafodwyd yn cynnwys Llyfr Llandaf, bucheddau seintiau Cymreig, yn cynnwys Dyfrig, Teilo ac Euddogwy, nawddseintiau eglwys gadeiriol Llandaf, a gwydr lliw yn yr adeilad.

Siaradwyr: Paul Russell, David Parsons, Ben Guy a Martin Crampin

Sgyrsiau Llandaf PDF

Chwedlau’r Seintiau

Dechrau Bonedd y SaintDydd Sadwrn 3 Mehefin 2017 10.30–4.00
Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yn y gynhadledd undydd hon cyflwynwyd ffrwyth gwaith ymchwil prosiect pedair blynedd o olygu bucheddau Cymraeg, barddoniaeth, ac achau seintiau yng Nghymru, a lansiwyd prosiect ymchwil newydd ar fucheddau Lladin y Seintiau Cymreig.

Siaradwyr: David Parsons, Paul Russell, Alaw Mai Edwards, Jenny Day, Ann Parry Owen, Martin Crampin, J. Wyn Evans

Padarn a Seintiau Cymru

Ffurf ar groes cerrig Llanbadarn FawrDydd Sadwrn 1 Ebrill 2017
Eglwys Sant Padarn, Llanbadarn Fawr

Prynhawn o sgyrsiau am Badarn a seintiau Cymru, yn tynnu ar dystiolaeth llenyddiaeth ganoloesol, enwau lleoedd a diwylliant gweledol.

Siaradwyr: Gerald Morgan, Paul Russell, David Parsons, Martin Crampin a Peter Lord

Trefnwyd y digwyddiad gan brosiect ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru’, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru mewn cydweithrediad ag Eglwys Padarn Sant, Llanbadarn Fawr, a Gweithgor Padarn Sant 517–2017.

Sgyrsiau Llanbadarn Fawr PDF

Arddangosfa Chwedlau’r Seintiau

Chwefror – Mehefin 2017

Cynhaliwyd cyfres o sgyrsiau a digwyddiadau i gyd-fynd ag arddangosfa ‘Chwedlau’r Seintiau’ yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Traddododd David Parsons anerchiad awr ginio yn y Llyfrgell ar 1 Mawrth, dan y teitl ‘Chwedlau’r llan: seintiau Cymru o Benfro i’r Fflint, a bu ef a Martin Crampin yn cyflwyno sgyrsiau yn yr oriel ar 29 Mawrth. Traddododd Martin anerchiad awr ginio ar 17 Mai a chynhaliwyd cynhadledd undydd yn y Llyfrgell ar 3 Mehefin.

Cyngres Ryngwladol Astudiaethau Canoloesol Leeds

4 Gorffennaf 2016

Cynhaliwyd sesiwn (Saints in Wales) yn y gynhadledd hon, a oedd yn cynnwys papurau gan Jane Cartwright, Jenny Day a Martin Crampin, gyda Janet Burton yn y gadair.

Santes Gwenfrewy a Threffynnon

Santes Gwenfrewy, medieval stained glassDydd Sadwrn 25 Mehefin 2016
Eglwys Sant Iago, Treffynnon

Prynhawn o sgyrsiau ar Santes Gwenfrewy a Threffynnon. Roedd y pynciau dan sylw yn cynnwys buchedd ganoloesol Gwenfrewy, barddoniaeth ganoloesol i’r santes, a phwysigrwydd y ffynnon i ymwelwyr yn y cyfnod Rhamantaidd. Cafwyd hefyd sgwrs am ffynnon Gwenfrewy a chyfle i ymweld â’r safle.

Siaradwyr: Jane Cartwright, Mary-Ann Constantine, Tristan Gray Hulse ac Eurig Salisbury

 

 

Dewi Sant & Seintiau yng Nghymru

Dewi Sant, Narberth, stained glass by Joan Fulleylove.Dydd Llun 29 Chwefror 2016
Tŷ’r Pererin, Tyddewi

Prynhawn o sgyrsiau yn cyflwyno gwaith sydd ar y gweill ar seintiau yng Nghymru’r Oesoedd Canol. Roedd y pynciau a drafodwyd yn cynnwys y gwahanol fersiynau Cymraeg o Fuchedd Dewi a’r gerdd i Ddewi gan Wynfardd Brycheiniog, yn ogystal â delweddau o Ddewi ac enwau lleoedd yn Sir Benfro sy’n gysylltiedig â seintiau.

Siaradwyr: Martin Crampin, Jenny Day, Ann Parry Owen a David Parsons

 

 

Seintiau Canoloesol ym Morgannwg

Mair Fadlen, Llanilltud Fawr; Mary Magdalene, Llantwit MajorDydd Sadwrn 7 Tachwedd 2015
Eglwys Sant Illtud, Llanilltud Fawr

Prynhawn o sgyrsiau yn cyflwyno gwaith sydd ar y gweill ar seintiau yng Nghymru’r Oesoedd Canol. Roedd y pynciau a drafodwyd yn cynnwys Buchedd Gymraeg Mair Magdalen, Buchedd Illtud, enwau lleoedd ym Morgannwg sy’n gysylltiedig â seintiau, a delweddau o seintiau mewn ffenestri lliw a cherfluniau.

Siaradwyr: Jane Cartwright, Martin Crampin, Karen Jankulak a David Parsons

 

Sgyrsiau Llanilltud Fawr PDF

 

Seintiau Canoloesol yng Ngwynedd

Deiniol - BangorDydd Sadwrn 12 Medi 2015
Canolfan yr Esgobaeth, Bangor

Prynhawn o sgyrsiau yn cyflwyno gwaith sydd ar y gweill ar seintiau yng Nghymru’r Oesoedd Canol. Roedd y pynciau a drafodwyd yn cynnwys ymchwil newydd ar seintiau lleol ac achau’r seintiau, a chafwyd taith dywys o amgylch y gadeirlan i weld delweddau o seintiau mewn gwydr lliw.

Siaradwyr: Martin Crampin, Alaw Mai Edwards, Barry Lewis a David Parsons

 

Sgyrsiau Bangor PDF

 

15fed Gyngres Ryngwladol Astudiaethau Celtaidd

14 Gorffennaf 2015, Glasgow

Cynhaliwyd sesiwn lawn (Hagiography and History 2 – The Cult of Saints in Wales) yn y gynhadledd hon, a oedd yn cynnwys papurau gan Eurig Salisbury, Alaw Mai Edwards a Barry Lewis, gyda David Parsons yn y gadair. Rhoddodd Martin Crampin bapur hefyd yn y sesiwn wedyn (Hagiography and History 3).

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â phapur Martin, ac un arall ar gyfer y gynhadledd ‘The Middle Ages in the Modern World’, Prifysgol Lincoln, gweler y post blog.

Brycheiniog a’r Beirdd yn yr Oesoedd Canol

16 Mai 2015, Aberhonddu

Fel rhan o gynhadledd undydd Brycheiniog a’r Beirdd yn yr Oesoedd Canol yn Aberhonddu, ddydd Sadwrn 16 Mai, gofynnodd Eurig Salisbury ‘Sut i gael 42 o seintiau mewn un gerdd? Moliant Huw Cae Llwyd i seintiau Brycheiniog’.

Cynhadledd Cwlt y Seintiau yng Nghymru: Ffynonellau a Chyd-destunau

Cynhadledd, Caerfyddin; Conference, Carmarthen16–19 Medi 2014, Canolfan Halliwell, Caerfyrddin

Cynhaliwyd y gynhadledd hon fel rhan o’r prosiect ‘Cwlt y Seintiau yng Nghymru: Ffynonellau Cymraeg Canoloesol a’u Trosglwyddiad’, a ariennir gan yr AHRC. Prif nod y prosiect yw creu golygiad electronig o’r farddoniaeth a gyfeiriwyd at y seintiau, bucheddau rhyddiaith y seintiau ac achau’r seintiau, sef y tri math o destun sy’n ffurfio corpws hagiograffi’r Gymraeg.

Yn y gynhadledd hon trafodwyd y testunau hyn – y bwriad hefyd oedd eu lleoli mewn sawl cyd-destun.

Mae’r amserlen ar gael yma.