Croeso i Seintiau!

seintiau_web-banner_chwithNyd oes wlad yn holl Gred o gymaint o dir a chymaint o saint ynddei ag oedd gynt ymhlith Cymbry

Mae seintiau yn poblogi tirwedd Cymru mewn enwau lleoedd, cysegriadau eglwysi a ffynhonnau sanctaidd. O Sain Ffagan i Landudno, o Dyddewi i Bennant Melangell, mae enwau seintiau yn rhan annatod o wead y wlad. Mae ambell un fel Dewi a Beuno yn enwau cyfarwydd, ond mae llawer wedi eu hanghofio.

Nod gwefan Seintiau yw cyflwyno ffrwyth ein hymchwil ar seintiau Cymru. Craidd y prosiect Cwlt y Seintiau yng Nghymru fydd golygiad digidol o ryw gant o destunau Cymraeg Canol am y seintiau, nifer ohonynt heb eu golygu o’r blaen, ac eraill ar wasgar ac yn amrywiol eu safon. Bydd ein gwaith yn darparu testunau modern dibynadwy gyda nodiadau manwl a chyfieithiadau Saesneg, gan agor y traddodiad hagiograffyddol Cymraeg i astudiaeth yng Nghymru a’r tu hwnt. Bydd y wefan hon yn gartref i’r golygiad ac yn drysorfa o wybodaeth am y seintiau a’u traddodiadau.

Rhagor o wybodaeth am y prosiect

Chwedlau’r Seintiau

Cynhelir arddangosfa o lawysgrifau canoloesol sy’n cynnwys bucheddau ac achau’r seintiau, yn ogystal â cherddi iddynt, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru hyd at 10 Mehefin 2017. Bydd Martin Crampin yn cyflwyno anerchiad yn y Llyfrgell ar 17 Mai.

Digwyddiadau i ddod

Cynhelir cynhadledd undydd, yn Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ar 3 Mehefin.